Strona Główna BIP Strona Główna
STRONA GŁÓWNA
 

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Bydgoszczy podlega bezpośrednio Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy, który znajduje się w podporządkowaniu Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

 


 UWAGA!

Już od 1 marca 2015 roku, dzwoniąc do abonentów sieci w resorcie obrony narodowej, trzeba będzie wybrać prefix 261, co oznacza, że wybrany numer będzie wyglądał następująco: 261 xxx xxx (gdzie xxx xxx to 6 cyfr z dotychczasowego numeru wojskowego - MON).

***Więcej informacji***

UWAGA!

  Z przyczyn niezależnych od Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bydgoszczy użytkownicy korzystający z usług operatora T-Mobile mogą mieć  problemy z uzyskaniem połączeń z nowymi numerami wojskowymi - prefiks 261. 

W przypadku problemów prosimy o kontakt z WKU poprzez adres e-mail dostępny na naszej stronie.

Użytkownicy telefonów komórkowych w celu uzyskania skutecznego połączenia z użytkownikiem wojskowej sieci telefonicznej nie wybierają numeru kierunkowego (261-xxx-xxx - gdzie: 261-trzy pierwsze cyfry nowego wojskowego nr telefonicznego, xxx-xxx - dotychczasowa 6-cyfrowa postać numeru telefonicznego MON).

Za powstałe utrudnienia przepraszamy!


 

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ
W BYDGOSZCZY


adres:

ul. Szubińska 1
85-915 BYDGOSZCZ


Tel.  261-413-537
e-mail: 
wkubydgoszcz@wp.mil.pl

 

*UWAGA*
Przed wysłaniem wiadomości proszę
 zapoznać się z uwagami zawartymi w dziale
"KORESPONDENCJA ELEKTRONICZNA"

 


 


WKU w Bydgoszczy przyjmuję interesantów:

od Poniedziałku do Piątku w godz. od 7.30 do 15.30

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Bydgoszczy
przyjmuję interesantów w sprawach skarg i wniosków:


w każdy wtorek od godz. 14.00 do 16.00

 


! ! ! Informujemy, że występują wolne stanowiska służbowe w korpusie szeregowych zawodowych ! ! !

 

Nabór do NSR  261-413-526 lub 261-413-219

Nabór do sł. przygotowawczej 261-413-546, 261-414-806, 261-412-217

 

 

 

 

 To jest Wasz czas - czas ochotników

>>>>VADEMECUM REZERWISTY<<<<