Strona Główna BIP Strona Główna
STRONA GŁÓWNA
 

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Bydgoszczy podlega bezpośrednio Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy, który znajduje się w podporządkowaniu Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego


W związku z planowanym uruchomieniem procesu powoływania oficerów i podoficerów rezerwy do zawodowej służby wojskowej w jednostkach Wojsk Obrony Terytorialnej, informujemy o możliwości zgłaszania swoich kandydatur w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Bydgoszczy w przedmiotowej sprawie (szczegółowe informacje pod nr. tel. 261-413-526).

 WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ
W BYDGOSZCZY


adres:

ul. Szubińska 1
85-915 BYDGOSZCZ


Tel.  261-413-537

Fax: 261-413-385

e-mail: wkubydgoszcz@wp.mil.pl

 

*UWAGA*
Przed wysłaniem wiadomości proszę
 zapoznać się z uwagami zawartymi w dziale
"KORESPONDENCJA ELEKTRONICZNA"

 Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy przyjmuję interesantów:

od Poniedziałku do Piątku w godz. od 7.30 do 15.30

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Bydgoszczy
przyjmuję interesantów w sprawach skarg i wniosków:


w każdy wtorek od godz. 14.00 do 16.00


Rozporządzenie MON w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części.


  Nabór do NSR

tel. 261-413-526

tel. 261-413-219

Nabór do sł. przygotowawczej

tel. 261-413-546

tel. 261-414-806

tel. 261-412-217

 

>>>>VADEMECUM REZERWISTY<<<<