Strona Główna BIP Strona Główna
► JW 5700 Międzyrzecz
 

Informujemy, że w 17. BRYGADZIE ZMECHANIZOWANEJ W MIĘDZYRZECZU występują wolne stanowiska służbowe w korpusie szeregowych zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dniu 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1726 ze zm.).


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Jednostka Wojskowa 5700

ul. Wojska Polskiego 17

66 – 300 MIĘDZYRZECZ

tel.: 261 – 674 – 816 lub 261 – 674 – 265

www.17wbz.wp.mil.pl


Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej odbędą się:

 

·         w każdy wtorek od godz. 08.00.


Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie przez kandydata niżej wymienionych dokumentów:

·                     dokument tożsamości – książeczka wojskowa;

·                     dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia i kwalifikacje;

·                     zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu
z wychowania fizycznego;

·                     świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (najwyższe wykształcenie);

·                     strój sportowy/obuwie sportowe.

·                     przybory piśmiennicze


Kwalifikacje odbywać się będą w dwóch etapach:

-         Etap I – rozmowa kwalifikacyjna, na której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty, ukończone kursy i posiadane wykształcenie;

-         Etap II – sprawdzian sprawności fizycznej (celem przystąpienia do sprawdzianu kandydat musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uczestnictwa w sprawdzianie).