Strona Główna BIP Strona Główna
► JW 5700 Międzyrzecz
 

Informujemy, że w 17 WIELKOPOLSKIEJ BRYGADZIE ZMECHANIZOWANEJ
W MIĘDZYRZECZU
występują wolne stanowiska służbowe w korpusie podoficerów
i szeregowych zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby,
o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dn. 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (
Dz. U. z 2016 r., poz. 1726 ze zm.).


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Jednostka Wojskowa 5700

ul. Wojska Polskiego 17

66 – 300 MIĘDZYRZECZ

tel. 261 – 674 – 265, 261 – 674 – 815, 261 – 674 – 239, 261 – 674 – 246


Informujemy, że rozmowy kwalifikacyjne kandydatów do służby wojskowej odbywać się będą w każdy wtorek o godz. 8.00 – we wszystkich specjalnościach wojskowych.

Kandydaci mogą także uzyskać potrzebne informacje na oficjalnej stronie 17.WBZ – pod adresem: http://17wbz.wp.mil.pl oraz za pośrednictwem Facebook’a.


Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie niżej wymienionych dokumentów:

·         dowód osobisty, książeczka wojskowa;

·         zaświadczenie lekarskie od lekarza o braku przeciwwskazań do wytężonego wysiłku fizycznego lub zaświadczenie o zdanym egzaminie z WF;

·         zaświadczenie o odbyciu służby przygotowawczej, kopia kontraktu NSR, zaświadczenie o odbytych ćwiczeniach rotacyjnych, opinię z ćwiczeń rotacyjnych;

·         świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (najwyższe wykształcenie);

·         dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia i kwalifikacje;

·         strój sportowy/obuwie sportowe;

·         przybory do pisania


Postępowanie kwalifikacyjne obejmować będzie:

  • rozmowę kwalifikacyjną;
  • analizę dokumentów personalnych;
  • sprawdzian ze szkolenia fizycznego: bieg na 3000 m, podciąganie na drążku, skłony w przód oraz bieg wahadłowy 10x10.

Szczegółowe informacje zainteresowani żołnierze rezerwy mogą również uzyskać pod numerami telefonów: 261 – 413 – 219 lub osobiście w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Bydgoszczy, ul. Szubińska 1 pok. 9.