Strona Główna BIP Strona Główna
► JW 5700 Międzyrzecz
 

Informujemy, że w 17 BRYGADZIE ZMECHANIZOWANEJ W  MIĘDZYRZECZU występują wolne stanowiska służbowe w korpusie oficerów zawodowych STE: PPOR/POR., w SW: 20B03, 28B01, 30A01, 38A01, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy      z dniu 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1726 ze zm.).


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Jednostka Wojskowa 5700

ul. Wojska Polskiego 17

66 – 300 MIĘDZYRZECZ

telefon kontaktowy: 261 – 674 – 816,  261 – 674 – 265


Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej odbędą się w dniach:

 

-  w  każdy wtorek od  godz. 08.00.

 


Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie przez kandydata niżej wymienionych dokumentów:

-                    dokument tożsamości – książeczka wojskowa;

-                     dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia i kwalifikacje;

-                     zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu
z wychowania fizycznego;

-                    świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (najwyższe wykształcenie);

-                    strój sportowy/obuwie sportowe.

-                    przybory piśmiennicze


Kwalifikacje odbywać się będą w dwóch etapach:

-         Etap I – rozmowa kwalifikacyjna, na której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty, ukończone kursy i posiadane wykształcenie;

-         Etap II – sprawdzian sprawności fizycznej (celem przystąpienia do sprawdzianu kandydat musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uczestnictwa w sprawdzianie).