Strona Główna BIP Strona Główna
►Medale dla Rodziców żołnierzy
 

W celu okazania wysokiego uznania Rodzicom, którzy wychowali wiele dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy, Minister Obrony Narodowej może wyróżnić:

1. Złotym medalem "Za zasługi dla obronności kraju" - jeżeli co najmniej pięcioro dzieci pełni lub pełniło nienagannie czynną służbę wojskową, albo co najmniej troje dzieci pełni lub pełniło zawodową służbę wojskową;
2. Srebrnym medalem "Za zasługi dla obronności kraju" - jeżeli troje lub czworo dzieci pełni lub pełniło nienaganną czynną służbę wojskową.

Jeżeli Twoi Rodzice spełniają powyższe wymogi, a do tej pory nie otrzymali takiego odznaczenia, to zgłoś ten fakt osobiście, telefonicznie lub listownie w
Urzędzie Miasta lub Urzędzie Gminy, albo w Wojskowej Komendzie Uzupełnień (tel. 261-414-961).
Niezbędne dane do sporządzenia wniosku na odznaczenie, które należy przedstawić w WKU to:
  • imię, nazwisko, imię ojca i data urodzenia mamy
    i taty (nazwisko panieńskie mamy);
  • aktualny adres zamieszkania rodziców;
  • imiona, nazwiska, rok urodzenia dzieci (żołnierzy), które pełniły lub pełnią służbę wojskową;
  • nr lub nazwę jednostki wojskowej, w której pełniły służbę wojskową oraz nazwę stanowiska (książeczka wojskowa).

TERMIN ZGŁASZANIA PROPOZYCJI DO WYRÓŻNIEŃ - DO 1 KWIETNIA KAŻDEGO ROKU.