Strona Główna BIP Strona Główna
Szkolenie kandydatów na oficerów OT
 


 

Nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów Obrony Terytorialnej prowadzony jest spośród:

I MODEL:

  1. Żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej (TSW):
  • posiadających wykształcenie wyższe, którzy ukończyli  szkolenia podstawowe i złożyli przysięgę wojskową,
  • podoficerów  i szeregowych  posiadających wykształcenie wyższe, którzy ukończyli szkolenie wyrównawcze,

 


Terminy, warunki i zasady naboru:

I MODEL:

Żołnierze TSW posiadający wykształcenie wyższe, którzy ukończyli  szkolenia podstawowe i złożyli przysięgę wojskową oraz podoficerowie  i szeregowi  posiadających wykształcenie wyższe, którzy ukończyli szkolenie wyrównawcze ubiegający się o przyjęcie na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów OT, składają wnioski do Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej za pośrednictwem dowódcy JW, w której prowadzone jest szkolenie podstawowe lub wyrównawcze, w następujących terminach:

w 2018 roku  i w latach następnych   - do 1 marca lub do 1 października każdego roku

 

Ogólne założenia szkolenia w ramach I Modelu:

  • czas trwania szkolenia – około13 miesięcy w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym;
  • miejsce szkolenia – zajęcia realizowane przemiennie w uczelni wojskowej oraz centrum szkolenia lub w jednostce wojskowej  WOT;

  • realizacja szkolenia  - 4 wzajemnie uzupełniające się etapy;
  • program nauczania  - 592 godziny zajęć programowych;
  • forma zaliczenia – egzamin na oficera jako forma sprawdzenia wiedzy i umiejętności praktycznych.

Terminy szkolenia realizowanego w AWL we Wrocławiu:

15.07.2018 r.-09.08.2019 r.

04.11.2018-06.12.2019 r.


Czas trwania szkolenia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym w uczelni wojskowej, JW WOT oraz centrum szkolenia - 592 godz.