Strona Główna BIP Strona Główna
► 1 Batalion Kawalerii Pow. Leźnica Wlk.
 

Informujemy, że w 1. BATALION KAWALERII POWIETRZNEJ W LEŹNICY WIELKIEJ występują wolne stanowiska służbowe w korpusie oficerów zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy
i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dniu 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (
t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1726 ze zm.).


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Jednostka Wojskowa 4393

Leźnica Wielka 1

95 – 043 LEŹNICA WIELKA

tel.: 261 – 168 – 205 lub 261 – 168 – 218