Strona Główna BIP Strona Główna
► JW 1190 Bydgoszcz
 

Jednostka Wojskowa 1190 w Bydgoszcz

http://1blog.wp.mil.pl/pl/index.html

dysponuje wolnymi stanowiskami w korpusie podoficerów, przewidzianymi dla żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych:

 

1. DOWÓDCA OBSŁUGI, SW:28B26, STE: PODOFICER, U:51617

2. DOWÓDCA APARATOWNI, SW:28B33, STE: PODOFICER, U:51617

3. DOWÓDCA APARATOWNI, SW:28B33, STE: PODOFICER, U:5/6/7

4. DOWÓDCA OBSŁUGI – ADMINISTRATOR SYSTEMU, SW -1: 28B34, SW-2; 28B26 STE: 
    PODOFICER, U:5/6/7

5. STARSZY TECHNIK, SW-1: 28B34, SW-2: 28B26, STE: PODOFICER, U:5/6/7

6. STARSZY TECHNIK, SW-1: 28D33, SW-2: 28D34, STE: PODOFICER, U:5/6/7

7. STARSZY TECHNIK, SW-1: 28D33, SW-2: 28D34, STE: PODOFICER, U:5/6/7

 

     W przypadku braku kandydatów o odpowiednich specjalnościach wojskowych istnieje możliwość przeszkolenia w ramach przyszłych ćwiczeń rotacyjnych realizowanych w jednostce, żołnierzy rezerwy posiadających inną specjalność wojskową.  

     Osoby zainteresowane zawarciem kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych prosimy o kontakt z Wojskową Komendą Uzupełnień w Bydgoszczy, numer telefonu 261 – 414 – 199.