Strona Główna BIP Strona Główna
► szósty trening 01.IV.2017
 

W dniu 01.04.2017 r. na hali sportowej 1. Pomorskiej Brygady Logistycznej w Bydgoszczy odbył się kolejny trening z cyklu ośmiu szkoleń dla Pań w ramach projektu „Samoobrona Kobiet”. Również tym razem zajęcia przeprowadzili instruktorzy walki wręcz oraz wychowania fizycznego 1BLog. Następne spotkania odbędą się  terminach: 06.05.2017 r. i 03.06.2017 r.  Szkolenie w 1. Pomorskiej Brygadzie Logistycznej obserwował przedstawiciel Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Bydgoszczy, ppor. Monika DUDZIAK - oficer wydziału rekrutacji odpowiedzialny za udzielanie informacji osobom zainteresowanym projektem „Samoobrona Kobiet” z terenu administrowanego przez WKU w Bydgoszczy. Samoobrona Kobiet to program 8 bezpłatnych, kilkugodzinnych szkoleń praktycznych dla pełnoletnich kobiet, które chcą nauczyć się i rozwijać umiejętności zachowania się w sytuacjach zagrażających ich życiu lub zdrowiu,  zwłaszcza wynikających z zastosowanej wobec nich przemocy fizycznej. Celem projektu Samoobrona Kobiet jest popularyzacja sytemu szkoleniowego z walki wręcz Sił Zbrojnych RP w środowisku cywilnym, zapoznanie kobiet ze sposobem realizacji zajęć z walki wręcz w bliskim kontakcie, nauka podstawowych technik samoobrony oraz doskonalenie opanowanych chwytów i obezwładnień z zakresu samoobrony.
Fotogaleria