Strona Główna BIP Strona Główna
► JW 1460 Orzysz
 

Informujemy, że w 15. MAZURSKIM BATALIONIE SAPERÓW W ORZYSZU występują wolne stanowiska służbowe w korpusie podoficerów i szeregowych zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 11 września
2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (
t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1726 ze zm.).


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Jednostka Wojskowa 1460

ul. Wojska Polskiego 33

12 – 250 Orzysz

tel. 261 – 331 – 308


Kwalifikacje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w Jednostce Wojskowej 1460 w Orzyszu odbywać się będą w następujących terminach:

-                    17 marca 2017 r. godz. 8.00,

-                    31 marca 2017 r. godz. 8.00.

Informacje dodatkowe można uzyskać na stronie internetowej 15 batalionu saperów w Orzyszu.


Wykaz wakujących stanowisk służbowych w JW. 1460 w Orzyszu:

 

Ø  pomocnik dowódcy plutonu – dowódca drużyny SW: 34C26 (budowa dróg i mostów) – sierż./st. sierż./mł. chor.;

Ø  dowódca drużyny – starszy operator SW: 34A27(eksploatacji sprzętu prac ziemnych) – kpr./st. kpr./plut.;

Ø  dowódca drużyny – starszy kierowca SW: 38T31/34A29 (eksploatacji pojazdów gąsienicowych) – kpr./st. kpr./plut.;

Ø  dowódca drużyny – starszy kierowca SW: 38T26 (kierowca kat. C) – kpr./st. kpr./plut.;

Ø  operator SW: 34A75 (obsługa spycharko – ładowarki) – szer./st. szer.;

Ø  operator – pomocnik kierowcy SW: 34A71/38T64 (obsługa koparki jednoczerpakowej, kierowca kat. C) – szer./st. szer.;

Ø  kierowca SW: 20B68/34A69 (kierowca na podwoziu czołgowym) – szer./st. szer.;

Ø  saper SW: 34C61 (specjalność drogowo – mostowa) – szer./st. szer.;

Ø  kierowca SW: 38T64 (kierowca kat. C) – szer./st. szer.;

Ø  kierowca SW: 38T65 (kierowca kat. C+E) – szer./st. szer.;

Ø  obsługa SW: 34C63 (obsługa kafara i młota bezkafarowego) – szer./st. szer.;

Ø  elektromechanik SW: 34T64 (obsługa elektrowni, uprawnienia do 1 kW) – szer./st. szer.;

Ø  kierowca SW: 34B62 (uprawnienia PTS, prawo jazdy kat. B) – szer./st. szer.;

Ø  kierowca operator SW: 38T65/34T63 (kierowca kat. C+E, obsługa sprężarki) – szer./st. szer.;

Ø  elektromechanik SW: 34T64 (obsługa elektrowni, uprawnienia do 1 kW) – szer./st. szer.;

Ø  ratownik medyczny SW: 40H61 (uprawnienia ratownika medycznego) – szer./st. szer.;

Ø  kierowca – ratownik SW: 38T64/40H61 (kierowca kat. C, uprawnienia ratownika medycznego) – szer./st. szer.


Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie niżej wymienionych dokumentów:

·         dowód osobisty, książeczka wojskowa;

·         zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu WF;

·         dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe, kontrakty w ramach NSR;

·         strój sportowy/obuwie sportowe.


Postępowanie kwalifikacyjne obejmować będzie:

·           rozmowę kwalifikacyjną;

·           egzamin sprawności fizycznej (wg norm dla żołnierzy zawodowych).

·