Strona Główna BIP Strona Główna
► JW 5644 Warszawa
 

Informujemy, że w strukturach BATALIONU DOWODZENIA WOJSK LĄDOWCH W WARSZAWIEI BIAŁOBRZEGACH występują wolne stanowiska służbowe w korpusie oficerów i podoficerów

i szeregowych zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1726 ze zm.).


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Jednostka Wojskowa 5644

ul. Dymińskiego 13

01 – 783 Warszawa

tel. 261 – 878 – 501


W dniu 30 maja 2017 r. w JW. 5644 w Warszawie odbędą się kwalifikacje wojskowe w celu utworzenia bazy naboru do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych, podoficerów i oficerów.

 Najbardziej poszukiwaną grupą żołnierzy są oficerowie o STE: PORUCZNIK/KAPITAN) oraz podoficerowie o STE: PDF. (U: 5/6/7 tj. sierż./st. sierż./mł. chor.) oraz STE: PDF. ST. (U: 8/9/10 tj. chor./st. chor./st. chor. szt.) w korpusie osobowym łączności i informatyki.

 Wykaz wakujących stanowisk służbowych w załączniku – Załącznik Nr 1.