Strona Główna BIP Strona Główna
► JW 5644 Warszawa
 

Informujemy, że w strukturach BATALIONU DOWODZENIA WOJSK LĄDOWCH W WARSZAWIE I BIAŁOBRZEGACH występują wolne stanowiska służbowe w korpusie oficerów i podoficerów zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1726 ze zm.).


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Jednostka Wojskowa 5644

ul. Dymińska 13

01 – 783 Warszawa

tel. 261 – 878 – 501 lub 261 – 878 – 507


Batalion Dowodzenia Wojsk Lądowych w Warszawie i w Białobrzegach poszukuje kandydatów
do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów zawodowych (na stanowiska zaszeregowane
do STE: PORUCZNIK/KAPITAN) oraz podoficerów zawodowych (na stanowiska zaszeregowane
do STE: PDF. /sierż./st. sierż./mł. chor./ oraz STE: PDF. ST. /chor./st. chor./st. chor. szt./ w korpusie osobowym łączności i informatyki).

Wykaz wakujących stanowisk służbowych w załączniku – Załącznik Nr 1.