Strona Główna BIP Strona Główna
► JW 2748 Wrocław
 

Informujemy, że w jednostkach 31. BATALIONU RADIOTECHNICZNEGO WE WROCŁAWIU występują wolne stanowiska służbowe w korpusie oficerów zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy
i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (
t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1726 ze zm.).


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

31. Batalion Radiotechniczny

ul. Graniczna 13

50 – 984 WROCŁAW

 tel. 261 – 669 – 921 lub 261 – 669 – 969.


Wykaz stanowisk służbowych, na które poszukiwani są kandydaci do zawodowej służby wojskowej w garnizonie: Wrocław, Łask, Poznań, Bytom:

 

1.     oficer (sekcja personalna – dowództwo) – SW: 54B01, STE: ppor./por. – garnizon Wrocław;

2.     inżynier (kompania radiotechniczna) – SW: 22G03, STE: ppor./por. – garnizon Wrocław;

3.     dowódca stacji (obsługa stacji radiolokacyjnej) – SW: 22G03, STE: ppor./por. – garnizon Łask;

4.     młodszy inżynier (obsługa stacji radiolokacyjnej) – SW: 22G03, STE: ppor./por. – garnizon Łask;

5.     dowódca plutonu (pluton dowodzenia) – SW: 28B01, STE: ppor./por. – garnizon Wrocław;

6.     inżynier (kompania radiotechniczna) – SW: 22G03, STE: ppor./por. – garnizon Poznań;

7.     dowódca stacji (obsługa stacji radiolokacyjnej) – SW: 22G03, STE: ppor./por. – garnizon Poznań;

8.     młodszy inżynier (obsługa stacji radiolokacyjnej) – SW: 22G03, STE: ppor./por. – garnizon Poznań;

9.     młodszy inżynier (obsługa stacji radiolokacyjnej) – SW: 22G03, STE: ppor./por. – garnizon Łask;

10.  inżynier (kompania radiotechniczna) – SW: 22G03, STE: ppor./por. – garnizon Bytom;

11.  dowódca stacji (obsługa stacji radiolokacyjnej) – SW: 22G03, STE: ppor./por. – garnizon Bytom;