Strona Główna BIP Strona Główna
► JW 3557 Bydgoszcz
 

Informujemy, że w CENTRALNEJ GRUPIE DZIAŁAŃ PSYCHOLOGICZNYCH W BYDGOSZCZY występują wolne stanowiska służbowe w korpusie podoficerów zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1726 ze zm.).


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Jednostka Wojskowa 3557

ul. Powstańców Warszaw 2

85 – 915 BYDGOSZCZ

tel. 261 – 417 – 908.


Centralna Grupa Działań Psychologicznych w Bydgoszczy poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów zawodowych.