Strona Główna BIP Strona Główna
► Oś. Rozpoznania Obrazowego Białobrzegi
 

Informujemy, że w OŚRODKU ROZPOZNANIA OBRAZOWEGO W BIAŁOBRZEGACH występują wolne stanowiska służbowe w korpusie podoficerów zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy
i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r.
o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (
t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1726).


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Ośrodek Rozpoznania Obrazowego

BIAŁOBRZEGI

tel. 261 – 887 – 358.


Wykaz stanowisk służbowych, na które poszukiwani są kandydaci do powołania do zawodowej służby wojskowej w Ośrodku Rozpoznania Obrazowego:

 

1.     starszy analityk – podoficer starszy – SW: 30A28/30C21 – 2 stanowiska;

2.     analityk – podoficer – SW: 30A28/30C21 – 2 stanowiska;

3.     analityk – podoficer – SW: 30C24/30C21 – 1 stanowisko;

4.     kierownik kancelarii – podoficer - SW: 29A21 – 1 stanowisko.


Kwalifikacje preferowane od kandydatów do powołania do zawodowej służby wojskowej
w Ośrodku Rozpoznania Obrazowego:

Starszy analityk/analityk

30A28/30C21

Wykształcenie:

1.     Wykształcenie średnie – posiadanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – technik geodeta.

2.     Studia wyższe na kierunku rozpoznanie obrazowe lub teledetekcja lub fotogrametria lub geodezja i kartografia lub rozpoznanie.

3.     Szkolenia z zakresu rozpoznania obrazowego, teledetekcji, GIS.

Umiejętności:

1.     Znajomość informatycznych systemów baz danych oraz systemów informacji geoprzestrzennych GIS.

2.     Znajomość zasad teledetekcji i fotogrametrii.

3.     Analiza i interpretacja rozpoznawczych danych obrazowych.

4.     Znajomość technicznych środków rozpoznania obrazowego i zasad ich działania.

5.     Posługiwania się specjalistycznymi narzędziami informatycznymi.

 

Kierownik kancelarii

29A21

 

Wykształcenie:

1.     Wykształcenie średnie.

2.     Kurs specjalistyczny dla personelu kancelarii kryptograficznej.

Umiejętności:

1.     Znajomość przepisów dotyczących organizacji oraz funkcjonowania kancelarii kryptograficznych.

2.     Obsługa urządzeń i narzędzi kryptograficznych.

3.     Posługiwania się przepisami w zakresie ochrony informacji niejawnych – międzynarodowych.