Strona Główna BIP Strona Główna
► Oś. Rozpoznania Obrazowego Białobrzegi
 

Informujemy, że w OŚRODKU ROZPOZNANIA OBRAZOWEGO W BIAŁOBRZEGACH występują wolne stanowiska służbowe w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1726).


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Ośrodek Rozpoznania Obrazowego

BIAŁOBRZEGI

tel. 261 – 887 – 379 lub 261 – 887 – 380.


Wykaz stanowisk służbowych, na które poszukiwani są kandydaci do powołania do zawodowej służby wojskowej w Ośrodku Rozpoznania Obrazowego:

 

1.     młodszy oficer (wychowawczy) – ppor./por. – 1 stanowisko;

2.     podoficer sztabowy – podoficer – SW: 28D29/28D21 – 1 stanowisko;

3.     podoficer sztabowy – podoficer – SW: 54B21/54B22 – 1 stanowisko;

4.     podoficer sztabowy – podoficer – SW: 54C21/99Z99 – 1 stanowisko;

5.     kierownik kancelarii – podoficer – SW: 29A21 – 1 stanowisko;

6.     fotogrametra – szeregowy – SW: 30A66/99Z99 – 1 stanowisko.


Kwalifikacje wymagane od kandydatów do powołania do nw. stanowisko służbowe do zawodowej służby wojskowej
w Ośrodku Rozpoznania Obrazowego:

 

Młodszy Oficer (Wychowawczy):

 

1.     Wykształcenie: posiadanie tytułu zawodowego magistra;

2.     Zaszeregowanie STW: PPOR./POR., U: 11/12;

3.     Znajomość języka angielskiego na poziomie 2, 2, 2, 2 wg STANAG 6001 (żołnierze rezerwy nie posiadający wszystkich czterech sprawności językowych na poziomie 2 również będą brani pod uwagę w procesie rekrutacji)

 

Kwalifikacje preferowane od kandydatów do powołania do zawodowej służby wojskowej
w Ośrodku Rozpoznania Obrazowego:

 

Podoficerowie sztabowi:

 

Wykształcenie:

1.     Wykształcenie średnie;

2.     Zaszeregowanie STW: sierż. (bsm.) – ukończenie kursu kwalifikacyjnego st. sierż. (st. bsm.), mł. chor. (mł. chor. mar.) – ukończenie w zależności od potrzeb kursu doskonalącego.

 

Umiejętności:

1.     Współpraca w zespole;

2.     Koncepcyjnego myślenia;

3.     Ustalania priorytetów w swojej pracy oraz jej organizacja;

4.     Łatwego i szybkiego precyzowania myśli w formie pisemnej i ustnej.

 

Doświadczenie zawodowe:

1.     SW: 28D29/28D21 – zajmowanie stanowiska służbowego w obszarze łączności i informatyki;

2.     SW: 54B21/54B22 – zajmowane stanowiska służbowego w obszarze działalności kadrowej
lub administracji ogólnej lub personalno – mobilizacyjnej;

3.     SW: 54C21/99Z99 – zajmowanie stanowiska służbowego w obszarze działalności sztabowej.

 

 

Kierownik kancelarii

 

Wykształcenie:

1.     Wykształcenie średnie.

2.     Zaszeregowanie STW: sierż. (bsm.) – ukończenie kursu kwalifikacyjnego st. sierż. (st. bsm.), mł. chor. (mł. chor. mar.) – ukończenie w zależności od potrzeb kursu doskonalącego;

3.     Kurs specjalistyczny dla personelu kancelarii kryptograficznej.

 

Doświadczenie zawodowe:

1.   Zajmowanie stanowiska służbowego w obszarze łączności i informatyki lub ochrony informacji niejawnych.

 

Umiejętności:

1.     Kierowania zespołem i organizacji pracy;

2.     Planowania działań;

3.     Oceny podwładnych i realizacji postawionych zadań;

4.     Analitycznej i syntetycznej oceny sytuacji;

5.     Koncepcyjnego myślenia oraz wyciągania i przedstawiania wniosków.

 

Fotogramentra

 

Wykształcenie i inne kwalifikacje:

1.   Ukończenie gimnazjum.

2.   Zaszeregowanie STW: st. szer. (st. mar.) – ukończenie w zależności od potrzeb kursu doskonalącego;

 

Doświadczenie zawodowe:

1.   Zajmowanie stanowiska służbowego w obszarze rozpoznania i walki elektronicznej lub w innych korpusach osobowych w specjalności rozpoznanie (dla stanowiska o STW: szer. – niewymagane).

 

Umiejętności:

1.   Współpracy w zespole;

2.   Ustalania priorytetów w swojej pracy oraz jej organizacja;

3.   Racjonalnego działania w sytuacjach stresowych.