Strona Główna BIP Strona Główna
► www.mon.gov.pl
 
Na stronie internetowej
Ministerstwa Obrony Narodowej
istnieje zakładka poświęcona projektowi
 „SAMOOBRONA KOBIET”
Zawiera ona informacje dotyczące
celu projektu, warunków naboru, harmonogramu i miejsc szkoleń.

Wszystkie Panie zainteresowane projektem
zapraszamy na stronę:
www.mon.gov.pl/samoobrona-kobiet/
.