Strona Główna BIP Strona Główna
► JW 2414 Warszawa
 

Informujemy, że w PUŁKU OCHRONY W WARSZAWIE występują wolne stanowiska służbowe w korpusie podoficerów i szeregowych zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dn. 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1726 ze zm.).


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Jednostka Wojskowa 2414

ul. Żwirki i Wigury 9/13

00 – 909 WARSZAWA

tel. 727 – 040 – 917 lub 261 – 847 – 150.


WYKAZ NIEOBSADZONYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH W KORPUSIE PODOFICERÓW ZAWODOWYCH WYSTĘPUJĄCYCH W PUŁKU OCHRONY W WARSZAWIE

WYKAZ NIEOBSADZONYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH W KORPUSIE SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH WYSTĘPUJĄCYCH W PUŁKU OCHRONY W WARSZAWIE

 


Szczegółowe informacje zainteresowani żołnierze rezerwy mogą również uzyskać pod numerami telefonów: 261 – 413 – 219 lub osobiście w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Bydgoszczy, ul. Szubińska 1 pok. 9.