Strona Główna BIP Strona Główna
► JW 3854 Świnoujście
 

Informujemy, że w 12. DYWIZJONIE TRAŁOWCÓW w ŚWINOUJŚCIU występują wolne stanowiska służbowe w korpusie oficerów i podoficerów zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby,
o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (
Dz. U. z 2016 r., poz. 1726 ze zm.).


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Jednostka Wojskowa 3854

ul. Steyera 6

72 – 600 ŚWINOUJŚCIE

 


W 12. Dywizjonie Trałowców w Świnoujściu występują nieobsadzone niżej wymienione stanowiska służbowe:

 

1.     oficer bezpieczeństwa – SW: 28B01;

2.     dowódca grupy jednostek pływających – dowódca okrętu – SW: 24B03;

3.     dowódca działu – SW: 24B03/28B01;

4.     dowódca okrętu –SW: 24B03;

5.     zastępca dowódcy okrętu –SW: 24B03;

6.     inżynier – dowódca działu okrętu grupowego – SW: 24T02;

7.     technik – SW: 24F22/24C32;

            8.     starszy operator – SW: 24F22/24F21;

9.     ratownik medyczny – starszy kierowca – SW: 40H21/38T26;

          10.  . dowódca drużyny – SW: 24T23/24T25;
          11. 
starszy technik – SW: 24B25/24D22.