Strona Główna BIP Strona Główna
► JW 1641 Inowrocław
 

Informujemy, że w 56. BAZIE LOTNICZEJ W INOWROCŁAWIU występują wolne stanowiska służbowe w korpusie oficerów i podoficerów zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1726 ze zm.).


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Jednostka Wojskowa 1641

ul. Jacewska 73

88 – 100 INOWROCŁAW

tel. 261 – 437 – 211 lub 261 – 437 – 216

www.56blot.wp.mil.pl


 

Wykaz wakujących stanowisk służbowych w załączniku – Załącznik Nr 1.