Strona Główna BIP Strona Główna
► JW 1641 Inowrocław
 

Informujemy, że w 56 BAZIE LOTNICZEJ W INOWROCŁAWIU występują wolne stanowiska służbowe w korpusie podoficerów zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dnia
11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
(
t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1726).


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Jednostka Wojskowa 1641

ul. Jacewska 73

88 – 100 INOWROCŁAW

tel. 261 – 437 – 211


WYKAZ NIEOBSADZONYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH WYSTĘPUJĄCYCH
W STRUKTURACH 56 BAZY LOTNICZEJ W INOWROCŁAWIU

 

 

-     starszy meteorolog – pdf. st., SW: 22F21/22F23 (poświadczenie. bezpieczeństwa: POUFNE, j. angielski:1111);

-     meteorolog – pdf. st., SW: 22F21/22F23 (poświadczenie bezpieczeństwa: POUFNE, j. angielski:1111);

-     komendant wojskowej straży pożarnej – pdf. st., SW: 54G21/54G24 (poświadczenie bezpieczeństwa: POUFNE, j. angielski:1111).