Strona Główna BIP Strona Główna
► JW 5018 Dziwnów
 

Informujemy, że w 8. BATALIONIE SAPERÓW MW W DZIWNOWIE występują wolne stanowiska służbowe
w korpusie szeregowych zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby,
o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (
Dz. U. z 2016 r., poz. 1726 ze zm.).


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Jednostka Wojskowa 5018

ul. Marynarki Wojennej 16

72 – 420 DZIWNÓW

tel. 261 – 248 - 272


W 8. Batalionie Saperów MW w Dziwnowie występują nieobsadzone niżej wymienione stanowiska służbowe:

 

1.     nurek – elektromechanik – szer./st. szer., SW: 24F61/34T64 – uprawnienia młodszego nurka – NSR/żołnierz zawodowy;

2.     kierowca – zwiadowca – szer./st. szer., SW: 20B72 – uprawnienia na kołowy transporter opancerzony  – NSR/żołnierz zawodowy;