Strona Główna BIP Strona Główna
► 11 WOG Bydgoszcz
 

Informujemy, że w 11 WOJSKOWYM ODDZIALE GOSPODARCZYM
w BYDGOSZCZY występują wolne stanowiska służbowe w korpusie oficerów i podoficerów zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1726 ze zm.).


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

ul. Gdańska 147

85 – 915  BYDGOSZCZ

 telefon kontaktowy: 261 – 412 – 864


W  11 WOG – u  występują nieobsadzone niżej wymienione stanowiska służbowe:

 

1.     Szef Służby Żywnościowej , SW: 38B02 – por./kpt.;

2.     Szef Służby Mundurowej , SW: 38B03 – por./kpt.;

3.     Szef Służby Środków Bojowych,  SW: 38B01 – por./ kpt.

4.     Szef Służby Uzbrojenia i Elektroniki, SW: 38T02  - por. /kpt

5.     Podoficer specjalista służby mundurowej , stopień etatowy chor. SW: 38B22