Strona Główna BIP Strona Główna
► JW 2454 Świnoujście
 

Informujemy, że w KOMENDZIE PORTU WOJENNEGO W ŚWINOUJŚCIU występują wolne stanowiska służbowe w korpusie szeregowych zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dn. 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1726 ze zm.).


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Jednostka Wojskowa 2454

ul. Steyera 28

72 – 600 ŚWINOUJŚCIE


Informujemy, że istnieje możliwość zawarcia kontraktów do zawodowej służby wojskowej w jednostkach brzegowych Marynarki Wojennej w m. Świnoujście i Dziwnów na stanowiskach służbowych w korpusie szeregowych zawodowych w SW kierowca kat. C oraz C + E przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje.

 


Do kontaktów roboczych w jednostkach wojskowych wyznaczeni zostali:

KPW Świnoujście:

- kmdr ppor. Grzegorz KOWALSKI, tel. 261 – 243 – 318;

- st. chor. Kazimierz GŁUSZCZAK, tel. 261 – 242 – 634.

8.bsap MW w Dziwnowie:

kpt. Marcin PAGAN, tel. 261 – 248 – 386;

chor. Janusz GÓRSKI, tel. 261 – 248 – 272.