Strona Główna BIP Strona Główna
► 13 WOG Grudziądz
 

Informujemy, że  13  WOG w Grudziądzu

 poszukuje kandydatów do uzupełnienia nw. wakujących stanowisk służbowych:

 

mł. Oficer Finansowy – Pion Głównego Księgowego: STE: ppor./por.                        U: 11/12A; SW; 50A01,

mł. Oficer; Sekcja Gotowości Bojowej i Mobilizacyjnej: STE: ppor./ por.                 U:11/12, SW: 20B01,

Szef Służby; Służba Mundurowa, Logistyka: vacat od 01.04.2016r., STE: por./kpt. U: 12A/13B, SW:38B03,

Podoficer Specjalista, Służba Czołgowo – Samochodowa: STE: pdf.st.                  U:8/9/10, SW:38T21,

Szef Służby; Służba Sprzętu Łączności i Informatyki: , STE: por./kpt.,                                                 U: 12A/13B, SW: 28B01,

Szef służby; Służba Żywnościowa: STE: por/kpt., U:12A/13B,

vacat od 13.10.2014r.,

Kierownik Działu; Dział Transportowy: vacat od 01.05.2016r.

STE: pdf.st. ; U:8/9/10; SW: 38A29,

Kierownik Działu; Dział Robót Specjalnych: STE: pdf.st.;  U: 8/9/10; SW:38T34,

Kierownik Ambulatorium: STE: por./kpt., U: 10A/13B, SW: 40B01

 

 

Telefon kontaktowy WKU  Bydgoszcz : 261 413 219

_______________________________________