Strona Główna BIP Strona Główna
JW 4808 Gołdap
 

Informujemy, że w 15 PUŁKU PRZECIWLOTNICZYM W GOŁDAPI występują wolne stanowiska służbowe w korpusie szeregowych zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy
i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dn. 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (
Dz. U. z 2016 r., poz. 1726 ze zm.)


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Jednostka Wojskowa 4808

ul. Partyzantów 33

19 – 500 GOŁDAP

tel. 261 – 336 – 244


Informujemy, że od dnia 11 stycznia 2016 r. JW 4808 w Gołdapi prowadzi nabór do służby zawodowej na stanowiska w korpusie szeregowych. 

Kwalifikacje są prowadzone w każdy poniedziałek aż do odwołania. Początek każdorazowo o godz. 10.00 na terenie przy ul. Partyzantów 33.


Jednostka wojskowa prowadzi nabór kandydatów na żołnierzy zawodowych do korpusu szeregowych zawodowych. Poszukiwani są ochotnicy w różnych specjalnościach wojskowych.

Jednostka zastrzega sobie prawo kwalifikowania kandydatów według swoich potrzeb.


Warunki jakie powinni spełniać kandydaci:

·         obywatelstwo polskie;

·         wiek – poniżej 33 roku życia (rocznik 1983 i młodsi);

·         wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe;

·         odbyta służba przygotowawcza i podpisany kontrakt do NSR lub zasadnicza służba wojskowa w pełnym wymiarze (JW. nie uwzględnia służby zastępczej);

·         odbyte ćwiczenia rotacyjne (przynajmniej 1 raz);

·         niekaralność;

·         dobry stan zdrowia.


Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie niżej wymienionych dokumentów:

·         dowód osobisty, książeczka wojskowa;

·         zaświadczenie lekarskie od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zwiększonego wysiłku fizycznego lub zaświadczenie o zdanym egzaminie z WF;

·         kopia kontraktu NSR, zaświadczenie o odbytych ćwiczeniach rotacyjnych;

·         świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (najwyższe wykształcenie);

·         dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia i kwalifikacje (np. prawo jazdy, zaświadczenia, świadectwa, dyplomy);

·         strój sportowy/obuwie sportowe.


Postępowanie kwalifikacyjne obejmować będzie:

·         rozmowę kwalifikacyjną;

·         analizę dokumentów personalnych;

·         sprawdzian ze szkolenia fizycznego: bieg na 3000 m, podciąganie na drążku, skłony w przód oraz bieg wahadłowy 10x10.


Szczegółowe informacje zainteresowani żołnierze rezerwy mogą również uzyskać pod numerami telefonów: 261 – 413 – 219 lub osobiście w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Bydgoszczy, ul. Szubińska 1 pok. 9.