Strona Główna BIP Strona Główna
► JW 1907 Opole
 

Informujemy, że w 10. BRYGADZIE LOGISTYCZNEJ W OPOLU występują wolne stanowiska służbowe w korpusie szeregowych zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy
i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dniu 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (
t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1726 ze zm.).


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Jednostka Wojskowa 1907

ul. Domańskiego 68

45 – 820 OPOLE

tel. 261 – 625 – 093


Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych odbywać się będą w każdy drugi wtorek miesiąca o godz. 08.30.

Kwalifikacje odbędą się na stanowiska usytuowane w m. Opole i Krosno Odrzańskie.


Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie przez kandydata niżej wymienionych dokumentów:

·                     dowód osobisty, książeczka wojskowa;

·                     dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia i kwalifikacje (np. prawo jazdy);

·                     zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do udziału w egzaminie
ze sprawności fizycznej;

·                     zaświadczenia o posiadaniu dodatkowych kwalifikacji (np. uprawnienia do obsługi sprzętu przeładunkowego);

·                     świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (najwyższe wykształcenie);

·                     strój sportowy (stosowne do warunków atmosferycznych)/obuwie sportowe;

·                     przybory piśmiennicze.


Kwalifikacje odbywać się będą w dwóch etapach:

-         Etap I – rozmowa kwalifikacyjna, na której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty, ukończone kursy i posiadane wykształcenie;

-         Etap II – sprawdzian sprawności fizycznej (celem przystąpienia do sprawdzianu kandydat musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uczestnictwa
w sprawdzianie).