Strona Główna BIP Strona Główna
► JW 2901 Szczecin
 

Informujemy, że w 5. PUŁKU INŻYNIERYJNYM W SZCZECINIE występują wolne stanowiska służbowe w korpusie szeregowych zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy
i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (
t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1726 ze zm.).


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Jednostka Wojskowa 2901

ul. Metalowa 39

70 – 727 SZCZECIN – PODJUCHY

tel.: 261 – 454 – 788

5pinz.wp.mil.pl


Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej odbywać się będą w każdą środę w godz. 08.00 – 12.00 (stawiennictwo na godz. 8.00).

Najbliższe kwalifikacje prowadzone są w dniach 18 kwietnia 2018 r., 25 kwietnia 2018 r. oraz 09 maja 2018 r.


WYKAZ NIEOBSADZONYCH STANOWISK W 5. PUŁKU INŻYNIERYJNYM

-      elektromechanik – szer./st. szer. – SW: 34T64 – 3 stanowiska (preferowane wykształcenie energetyczne lub uprawnienia kW;

-      operator – szer./st. szer. – 34A75 – 6 stanowisk (SŁ, UMI);

-      kierowca – szer./st. szer. – SW: 38T65 – 7 stanowisk (prawo jazdy kat. „C + E”);

-      kierowca – szer./st. szer. – 38T64 – 16 stanowisk (prawo jazdy kat. „C”);

-      obsługa – szer./st. szer. – SW: 38D66 – 2 stanowiska (konserwacja urządzeń sanitarnych);

-      obsługa – szer./st. szer. – SW: 38D61 – 2 stanowiska (elektryk budowlany);

-      operator – szer./st. szer. – SW: 38D67 – 1 stanowisko (obsługa maszyn budowlanych);

-      obsługa – szer./st. szer. – SW: 38D66 – 2 stanowiska (murarz);

-      obsługa – szer./st. szer. – SW: 38D62 – 2 stanowiska (hydraulik).


Kierowani na kwalifikacje powinni:

·  spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11.09.2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;

·  posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowej wymienionych powyżej.


Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie przez kandydata niżej wymienionych dokumentów:

·                     dowód osobisty, książeczka wojskowa;

·                     świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (najwyższe wykształcenie)

·                     dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia i kwalifikacje;

·                     zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do odbycia egzaminu z WF
lub zaświadczenie o zdanym egzaminie;

·                     dokumenty potwierdzające przebieg służby zasadniczej, służby przygotowawczej;

·                     życiorys /CV/;

·                     strój sportowy/obuwie sportowe;

·                     przybory piśmiennicze.


 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE