Strona Główna BIP Strona Główna
► JW 4071 Żagań
 

Informujemy, że w 11. BATALIONIE DOWODZENIA W ŻAGANIU występują wolne stanowiska służbowe
w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy
i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (
t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1726 ze zm.).


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Jednostka Wojskowa 4071

ul. Szosa Żarska 1

68 – 100 ŻAGAŃ

tel. 261 – 688 – 364, 261 – 688 – 360.

11bdow.wp.mil.pl


Informujemy, że w każdy czwartek w miesiącu sierpniu (tj. 19 października 2017 r., 16 października 2017 r.) od godz. 08.00 JW. 4071 w m. Żagań będzie prowadziła rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

1)     w korpusie oficerów rezerwy: o STE: PPOR./POR. w nw. korpusach osobowych:

-           Łączności i Informatyki;

Dodatkowo znajomość języka angielskiego na poziomie S: 2; M: 2; C: 2; P: 2.

2)     w korpusie podoficerów rezerwy: o STE: podoficer (sierż./st. sierż./mł. chor.) w nw. korpusach osobowych:

-           Łączności i Informatyki;

-           Inżynierii Wojskowej;

-           Logistyki;

3)     w korpusie szeregowych (kierowca kat. C, kat. C+E).

 

Wykaz wakujących stanowisk służbowych w załączniku – Załącznik Nr 1.

 

Czas stawiennictwa na godz. 07.45 przy biurze przepustek 34 Brygady Kawalerii Pancernej w m. Żagań (ul. Żarska, brama środkowa).


Osoby zainteresowane służbą wojskową powinny posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:

·         dowód osobisty, książeczka wojskowa;

·         zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego (egzamin sprawnościowy);

·         świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);

·         zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej w przypadku żołnierzy NSR;

·         świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego w przypadku żołnierzy NSR;

       ·         inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (prawo jazdy, świadectwa, certyfikaty);

·         strój sportowy/ obuwie sportowe.


Kwalifikacje odbywać się będą w dwóch etapach:

-         Etap I – rozmowa kwalifikacyjna, na której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty potwierdzające kwalifikacje, wykształcenie i ukończone kursy;

-         Etap II – sprawdzian sprawności fizycznej (celem przystąpienia do sprawdzianu kandydat musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa
w sprawdzianie).