Strona Główna BIP Strona Główna
► JW 4071 Żagań
 

Informujemy, że w 11. BATALIONIE DOWODZENIA W ŻAGANIU występują wolne stanowiska służbowe
w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy
i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (
t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 173 ze zm.).


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Jednostka Wojskowa 4071

ul. Szosa Żarska 1

68 – 100 ŻAGAŃ

 

tel. 261 – 688 – 364, 261 – 688 – 360.

11bdow.wp.mil.pl


Informujemy, że w każdy czwartek miesiąca od godz. 07.45, JW. 4071 w m. Żagań będzie prowadziła rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

 

1)     w korpusie oficerów rezerwy: o STE: PPOR./POR. w nw. specjalnościach wojskowych:

-           28D01;  28D12;  28B01

2)     w korpusie podoficerów rezerwy: o STE: podoficer w nw. Specjalnościach wojskowych:

-           54F22; 34A21; 20B21; 28D34;  28B26; 28B33; 28B32; 28B34; 28B25; 28B28; 40G21; 40H21;

3)     w korpusie szeregowych

           - 38T72; 38T 64.

 

 

Czas stawiennictwa na godz. 07.45 przy biurze przepustek w m. Żagań (ul. Żarska, brama środkowa).


Osoby zainteresowane służbą wojskową powinny posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:

·         dowód osobisty, książeczka wojskowa;

·         zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego (egzamin sprawnościowy);

·         świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);

·         zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej w przypadku żołnierzy NSR;

·         świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego w przypadku żołnierzy NSR;

·         inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (prawo jazdy, świadectwa, certyfikaty);

·         strój sportowy/ obuwie sportowe.


 

Kwalifikacje odbywać się będą w trzech etapach:

-         Etap I –sprawdzian sprawności fizycznej (celem przystąpienia do sprawdzianu kandydat musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa
w sprawdzianie)

-         Etap II – kompletowanie niezbędnych dokumentów;

-         Etap III. rozmowa kwalifikacyjna, na której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty potwierdzające kwalifikacje, wykształcenie i ukończone kursy;

 


Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE