Strona Główna BIP Strona Główna
► JW 4071 Żagań
 
Informujemy, że w 11. BATALIONIE DOWODZENIA W ŻAGANIU występują wolne stanowiska służbowe
w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy
i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1726 ze zm.).

 

Miejsce stawiennictwa kandydatów:
Jednostka Wojskowa 4071
ul. Szosa Żarska 1
68 – 100 ŻAGAŃ
tel. 261 – 688 – 364, 261 – 688 – 360.
11bdow.wp.mil.pl

________________________________________
Informujemy, że w każdy czwartek miesiąca od godz. 08.00, JW. 4071 w m. Żagań będzie prowadziła rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

1)    w korpusie oficerów rezerwy: o STE: PPOR./POR. w nw. korpusach osobowych:
    Łączności i Informatyki;
Dodatkowo znajomość języka angielskiego na poziomie S: 2; M: 2; C: 2; P: 2.
2)    w korpusie podoficerów rezerwy: o STE: podoficer (sierż./st. sierż./mł. chor.) w nw. korpusach osobowych:
    Łączności i Informatyki;
    Inżynierii Wojskowej;
    Logistyki;
3)    w korpusie szeregowych (kierowca kat. C, kat. C+E).

Wykaz wakujących stanowisk służbowych w załączniku – Załącznik Nr 1.

Czas stawiennictwa na godz. 07.45 przy biurze przepustek 34 Brygady Kawalerii Pancernej w m. Żagań (ul. Żarska, brama środkowa).
________________________________________
Osoby zainteresowane służbą wojskową powinny posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:
•    dowód osobisty, książeczka wojskowa;
•    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego (egzamin sprawnościowy);
•    świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
•    zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej w przypadku żołnierzy NSR;
•    świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego w przypadku żołnierzy NSR;
•    inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (prawo jazdy, świadectwa, certyfikaty);
•    strój sportowy/ obuwie sportowe.
________________________________________

Kwalifikacje odbywać się będą w dwóch etapach:
    Etap I – rozmowa kwalifikacyjna, na której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty potwierdzające kwalifikacje, wykształcenie i ukończone kursy;
    Etap II – sprawdzian sprawności fizycznej (celem przystąpienia do sprawdzianu kandydat musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w sprawdzianie).

________________________________________