Strona Główna BIP Strona Główna
► JW 4390 Tomaszów Mazowiecki
 

Informujemy, że w 25. BATALIONIE DOWODZENIA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM występują wolne stanowiska służbowe w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dniu 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1726 ze zm.).


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Jednostka Wojskowa 4390

ul. Piłsudskiego 72

97 – 200 Tomaszów Mazowiecki

 telefon kontaktowy: 261 – 167 – 812


Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej odbędą się w dniu:

 

Ø  23 lutego 2017 r. o godz. 08.80.

 

Zbiórka żołnierzy godz. 7.45 przy biurze przepustek na ul. Piłsudskiego 72.


Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej odbędą się w:

 

Ø  korpusie szeregowych zawodowych,

Ø  korpusie podoficerów /od stopnia plutonowego/,

Ø  korpusie oficerów młodszych o STE.: PPOR./POR. /absolwenci służby przygotowawczej – mianowani na pierwszy stopień oficerski/.


Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie przez kandydata niżej wymienionych dokumentów:

·                     dokument tożsamości – książeczka wojskowa;

·                     dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia, kwalifikacje kursy;

·                     zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu
z wychowania fizycznego;

·                     świadectwa ukończenia szkoły;

·                     strój sportowy/obuwie sportowe.

·                     przybory piśmiennicze