Strona Główna BIP Strona Główna
► JW 2399 Świętoszów
 

Informujemy, że w 10 BRYGADZIE KAWALERII PANCERNEJ W ŚWIĘTOSZOWIE występują wolne stanowiska służbowe w korpusie podoficerów i szeregowych zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dn. 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1726 ze zm.).


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Jednostka Wojskowa 2399

ul. Sztabowa 1

59 – 726 ŚWIĘTOSZÓW

tel. 261 – 686 – 241


Kwalifikacje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych odbywać się będą
w każdy czwartek o godz. 08.00.Jednostka wojskowa prowadzi nabór kandydatów na żołnierzy zawodowych do korpusu szeregowych zawodowych. Poszukiwani są ochotnicy w różnych specjalnościach wojskowych.

 

W korpusie podoficerów zawodowych 10 Brygada Kawalerii Pancernej posiada następujące wakaty:

 

-       dowódca plutonu – podoficer starszy, SW: 28B21 – 1 stanowisko;

-       dowódca plutonu – podoficer starszy, SW: 34T23 – 1 stanowisko;

-       dowódca plutonu – podoficer starszy, SW: 38A21/38T21 – 1 stanowisko;

-       szef baterii – dowódca drużyny – podoficer starszy, SW: 38A21/99Z99 – 3 stanowiska;

-       dowódca załogi – zastępca dowódcy plutonu – podoficer, SW: 20B22 – 2 stanowiska;

-       dowódca drużyny – dowódca sekcji – podoficer, SW: 20B23 – 3 stanowiska;

-       zastępca dowódcy plutonu – dowódca drużyny – podoficer, SW: 20B23 – 5 stanowisk;

-       pomocnik dowódcy plutonu – dowódca działonu – podoficer, SW: 20D23 – 3 stanowiska;

-       dowódca sekcji – podoficer, SW: 20D25/28B31 – 1 stanowisko;

-       dowódca drużyny – dowódca stacji – podoficer, SW: 22G24 – 1 stanowisko;

-       dowódca obsługi – podoficer, SW: 28B37/28B33 – 1 stanowisko;

-       dowódca działonu – podoficer, SW: 32A24/32A23 – 1 stanowisko;

-       starszy instruktor – podoficer, SW: 34A21 – 1 stanowisko;

-       pomocnik dowódcy plutonu – podoficer, SW: 34T23 – 1 stanowisko;

-       starszy instruktor – podoficer, SW: 38A23/38T21 – 1 stanowisko;

-       technik pododdziału – podoficer, SW: 38T21 – 3 stanowiska;

-       technik pododdziału – dowódca grupy – podoficer, SW: 38T21/38T31 – 3 stanowiska;

-       dowódca drużyny remontowej – kierownik warsztatu – podoficer, SW: 38T31 – 5 stanowisk;

-       starszy instruktor – podoficer, SW: 38T31 – 1 stanowisko;

-       dowódca drużyny remontowej – kierownik warsztatu – podoficer, SW: 38T32/38T27 – 5 stanowisk;

-       technik pododdziału – dowódca grupy – podoficer, SW: 38T32 – 1 stanowisko;

-       dowódca drużyny – kierownik warsztatu – podoficer, SW: 38T37 – 5 stanowisk;

-       dowódca drużyny remontowej – kierownik warsztatu – podoficer, SW: 38T37 – 2 stanowiska;

-       dowódca grupy – podoficer, SW: 38T37 – 2 stanowiska;

-       technik – optoelektronik – podoficer, SW: 38T37/38T35 – 2 stanowiska.

 


Kandydaci powinni posiadać wymagane wykształcenie i być żołnierzem rezerwy:

·          z ukończoną zasadniczą służbę wojskową;

·          z ukończoną służbą przygotowawczą i zrealizowanym, co najmniej jednym ćwiczeniem rotacyjnym;


Kwalifikacje odbywać się będą w dwóch etapach:

-         Etap I – rozmowa kwalifikacyjna, na której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty potwierdzające kwalifikacje, wykształcenie i ukończone kursy;

-         Etap II – sprawdzian sprawności fizycznej (celem przystąpienia do sprawdzianu kandydat musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w sprawdzianie).


 

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie niżej wymienionych dokumentów:

·         dowód osobisty, książeczka wojskowa;

·         zaświadczenie lekarskie od lekarza o braku przeciwwskazań do wytężonego wysiłku fizycznego
lub zaświadczenie o zdanym egzaminie z WF;

·         świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (najwyższe wykształcenie);

·         dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia i kwalifikacje;

·         strój sportowy/obuwie sportowe.


Postępowanie kwalifikacyjne obejmować będzie:

·          rozmowę kwalifikacyjną;

·          test sprawnościowy z WF: bieg na 3000 m, podciąganie na drążku, skłony w przód oraz bieg wahadłowy 10x10.


Szczegółowe informacje zainteresowani żołnierze rezerwy mogą również uzyskać pod numerami telefonów: 261 – 413 – 219 lub osobiście w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Bydgoszczy, ul. Szubińska 1 pok. 9.