Strona Główna BIP Strona Główna
► JW 1230 Warszawa-Wesoła
 

Informujemy, że w 1. WARSZAWSKIEJ BRYGADZIE PANCERNEJ W WARSZAWIE – WESOŁEJ występują wolne stanowiska służbowe w korpusie szeregowych zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dn. 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1726 ze zm.).


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Jednostka Wojskowa 1230

ul. Okuniewska 1

05 – 075 Warszawa – Wesoła

tel. 261 – 812 – 344 lub 261 – 812 – 109


Kwalifikacje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych do garnizonu: Warszawa Wesoła, Siedlce, Chełm odbywać się będą w terminie: 14 lutego 2017 r. o godz. 8.00 na nw. stanowiska:

 

- do garnizonu WARSZAWA WESOŁA:

-           mechanik, SW: 32T68 – 1 stanowisko;

-           kierowca, SW: 38T62 – 1 stanowisko;

-           mechanik, SW: 38T75 – 1 stanowisko;

-           mechanik, SW: 38T79 – 1 stanowisko;

-           kierowca kat. C, SW: 38T64 – 3 stanowiska;

-           kierowca operator (WZT), SW: 20B68 – 1 stanowisko.

 

- do garnizonu CHEŁM:

-           topograf, SW: 20D70 – 1 stanowisko;

-           strzelec, SW: 20B71 – 1 stanowisko;

-           kierowca, SW: 20B69 – 1 stanowisko;

-           celowniczy, SW: 20B78 – 1 stanowisko;

-           kierowca kat. B, SW: 38T62 – 1 stanowisko;

-           kierowca – ratownik, SW: 38T62/40H61 – 1 stanowisko;

-           kierowca kat. C, SW: 38T64 – 2 stanowiska.

 

- do garnizonu SIEDLCE:

-           kancelista – ratownik, SW: 54D61/40H61 – 1 stanowisko;

-           zwiadowca – celowniczy, SW: 30A62/20B77 – 1 stanowisko;

-           kierowca – celowniczy, SW: 20B72/20B78 – 3 stanowiska;

-           kierowca, SW: 20B68 – 1 stanowisko;

-           kierowca – radiotelefonista, SW: 38T64/28B65 – 1 stanowisko;

-           obsługa, SW: 38B74 – 1 stanowisko.

 


Kandydaci powinni:

·         mieć odbytą zasadniczą służbę wojskową lub przygotowawczą;

·         posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do odbycia egzaminu z WF;

·         posiadać strój sportowy oraz obuwie do ćwiczeń w hali sportowej.


Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie niżej wymienionych dokumentów:

·         dowód osobisty, książeczka wojskowa;

·         świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (najwyższe wykształcenie);

·         dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia i kwalifikacje;


Postępowanie kwalifikacyjne obejmować będzie:

·         wypełnienie ankiety kwalifikacyjnej;

·         test sprawnościowy z WF;

·         rozmowa kwalifikacyjna.