Strona Główna BIP Strona Główna
► JW 1230 Warszawa-Wesoła
 

Informujemy, że w 1. WARSZAWSKIEJ BRYGADZIE PANCERNEJ W WARSZAWIE – WESOŁEJ występują wolne stanowiska służbowe w korpusie oficerów, podoficerów oraz szeregowych zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 173 ze zm.).


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Jednostka Wojskowa 1230

ul. Okuniewska 1

05 – 075 Warszawa – Wesoła

tel. 261 – 812 – 109 lub 261 – 812 – 344

1bpanc.wp.mil.pl


Kwalifikacje żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów, podoficerów oraz szeregowych zawodowych odbędą się w terminie:

 

18 maja 2018 r. o godz. 8.00;

04 czerwca 2018 r. o godz. 8.00.


Kandydaci powinni:

·         mieć odbytą zasadniczą służbę wojskową lub przygotowawczą;

·         posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do odbycia egzaminu z WF;

·         posiadać strój sportowy oraz obuwie do ćwiczeń w hali sportowej.


Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie niżej wymienionych dokumentów:

·         dowód osobisty, książeczka wojskowa;

·         świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (najwyższe wykształcenie);

·         dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia i kwalifikacje;


Postępowanie kwalifikacyjne obejmować będzie:

·         wypełnienie ankiety kwalifikacyjnej;

·         test sprawnościowy z WF;

·         rozmowa kwalifikacyjna.


Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE