Strona Główna BIP Strona Główna
► JW 1230 Warszawa-Wesoła
 

Informujemy, że w 1. WARSZAWSKIEJ BRYGADZIE PANCERNEJ W WARSZAWIE – WESOŁEJ występują wolne stanowiska służbowe w korpusie podoficerów i szeregowych zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dn. 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1726 ze zm.).


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Jednostka Wojskowa 1230

ul. Okuniewska 1

05 – 075 Warszawa – Wesoła

tel. 261 – 812 – 344 lub 261 – 812 – 109


Kwalifikacje żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej odbędą się w terminie: 09 maja 2017 r. i 30 maja 2017 o godz. 8.00.

 

W korpusie podoficerów zawodowych w stopniach: sierż., st. sierż., mł. chor.

 

W korpusie szeregowych zawodowych kwalifikacje prowadzone będą na nw. stanowiska:

 

 


Kandydaci powinni:

·         mieć odbytą zasadniczą służbę wojskową lub przygotowawczą;

·         posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do odbycia egzaminu z WF;

·         posiadać strój sportowy oraz obuwie do ćwiczeń w hali sportowej.


Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie niżej wymienionych dokumentów:

·         dowód osobisty, książeczka wojskowa;

·         świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (najwyższe wykształcenie);

·         dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia i kwalifikacje;


Postępowanie kwalifikacyjne obejmować będzie:

·         wypełnienie ankiety kwalifikacyjnej;

·         test sprawnościowy z WF;

·         rozmowa kwalifikacyjna.