Strona Główna BIP Strona Główna
► JW 1145 Bolesławiec
 

Informujemy, że w 23 PUŁKU ARTYLERII W BOLESŁAWCU występują wolne stanowiska służbowe
w korpusie szeregowych zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dn. 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
(
Dz. U. z 2016 r., poz. 1726 ze zm.).


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Jednostka Wojskowa 1145

ul. Wojska Polskiego 54

59 – 700 BOLESŁAWIEC

tel. 261 – 646 – 608


Informujemy, że JW posiada następujące wakaty:

-           kierowca – elektromechanik, SW: 38T65/34T64;

-           kierowca – elektromechanik, SW: 38T64/34T72;

-           kierowca – operator, SW: 38T65/38B70;

-           kierowca – obsługa, SW: 38T64/34C61 – 2 stanowiska;

-           kierowca – mechanik, SW: 20B72/38T75;

-           elektromechanik, SW: 34T64;

-           mechanik, SW: 38T83;

-           kierowca, SW 38T64 – 2 stanowiska;

-           kierowca, SW 38T70;

-           operator, SW 38C62;

-           kierowca – ślusarz, SW: 38T64/38T81;

-           kierowca – elektromechanik, SW: 38T65/28T68 – 2 stanowiska;

-           ślusarz, SW: 38T81;

-           tokarz, SW: 38T81;

-           kierowca – obsługa, SW: 38T64/34B69


Kandydaci powinni posiadać wymagane wykształcenie i być żołnierzem rezerwy:

·         z ukończoną zasadniczą służbę wojskową;

·         z ukończoną służbą przygotowawczą i zrealizowanym, co najmniej jednym ćwiczeniem rotacyjnym;


Kwalifikacje odbywać się będą w dwóch etapach:

-         Etap I – rozmowa kwalifikacyjna, na której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty potwierdzające kwalifikacje, wykształcenie i ukończone kursy;

-         Etap II – sprawdzian sprawności fizycznej (celem przystąpienia do sprawdzianu kandydat musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa
w sprawdzianie).


 

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie niżej wymienionych dokumentów:

·         dowód osobisty, książeczka wojskowa;

·         zaświadczenie lekarskie od lekarza o braku przeciwwskazań do wytężonego wysiłku fizycznego
lub zaświadczenie o zdanym egzaminie z WF;

·         świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (najwyższe wykształcenie);

·         dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia i kwalifikacje;

·         strój sportowy/obuwie sportowe.


Postępowanie kwalifikacyjne obejmować będzie:

·         rozmowę kwalifikacyjną;

·         test sprawnościowy z WF: bieg na 3000 m, podciąganie na drążku, skłony w przód oraz bieg wahadłowy 10x10.


Szczegółowe informacje zainteresowani żołnierze rezerwy mogą również uzyskać pod numerami telefonów: 261 – 413 – 219, na stronie internetowej www.bydgoszcz.wku.wp.mil.pl lub osobiście w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Bydgoszczy, ul. Szubińska 1 pok. 9.