Strona Główna BIP Strona Główna
► JW 4222 Giżycko
 

Informujemy, że w 112 BATALIONIE REMONTOWYM W GIŻYCKU występują wolne stanowiska służbowe w korpusie szeregowych zawodowych,
na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (
Dz. U. z 2016 r., poz. 1726 ze zm.)


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Jednostka Wojskowa 4222

ul. Moniuszki 7

11 – 500 GIŻYCKO


Informujemy, że w JW występują następujące wakaty:

 

-        mechanik – kierowca, SW: 36T63/38T64 – szer./st. szer.;

-        kierowca, SW: 38T65 – szer./st. szer.;

-        kierowca – elektromechanik, SW: 38T64/38T72 – szer./st. szer.

 


Szczegółowe informacje zainteresowani żołnierze rezerwy mogą uzyskać
pod numerami telefonów: 261 – 41 – 32 – 19 lub osobiście w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Bydgoszczy, ul. Szubińska 1 pok. 9.