Strona Główna BIP Strona Główna
► JW 4115 Gliwice
 

Informujemy, że w 6 BATALIONIE POWIETRZNODESANTOWY W GLIWICACH występują wolne stanowiska służbowe, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1726 ze zm.)


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Jednostka Wojskowa 4115

ul. gen. Andersa 47

44 – 121 GLIWICE

tel. 261 – 111 – 726


Kwalifikacje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w Jednostce Wojskowej 4115 Gliwice odbywać się będą w 2017 roku w następujących terminach:

-                    06 i 27 września 2017 r. (środa) godz. 8.00,

-                    04 i 25 października 2017 r. (środa) godz. 8.00,

-                    08 i 29 listopada 2017 r. (środa) godz. 8.00,

-                    06 i 13 grudnia 2017 r. (środa) godz. 8.00.


Jednocześnie informujemy, że na dzień 04.08.2017 r. Jednostka Wojskowa JW 4115 Gliwice nie posiada wolnych stanowisk w korpusie szeregowych zawodowych.