Strona Główna BIP Strona Główna
► JW 4115 Gliwice
 

Informujemy, że w 6. BATALIONIE POWIETRZNODESANTOWY W GLIWICACH występują wolne stanowiska służbowe, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa
w art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (zawodowych (
t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1726)


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Jednostka Wojskowa 4115

ul. gen. Andersa 47

44 – 121 GLIWICE

tel. 261 – 111 – 726

6batalion.wp.mil.pl


Kwalifikacje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w Jednostce Wojskowej 4115 Gliwice odbywać się będą w 2018 roku w następujących terminach:

-                    07 i 14 lutego 2018 r. (środa) godz. 8.00,

-                    07 i 14 marca 2018 r. (środa) godz. 8.00,

-                    04 i 11 kwietnia 2018 r. (środa) godz. 8.00,

-                    09 i 16 maja 2018 r. (środa) godz. 8.00,

-                    06 i 13 czerwca 2018 r. (środa) godz. 8.00,

-                    05 i 12 września 2018 r. (środa) godz. 8.00,

-                    03 i 10 października 2018 r. (środa) godz. 8.00,

-                    07 i 14 listopada 2018 r. (środa) godz. 8.00,

-                    05 i 12 grudnia 2018 r. (środa) godz. 8.00.


Jednocześnie informujemy, że na dzień 20.01.2018 r. Jednostka Wojskowa JW 4115 Gliwice nie posiada wolnych stanowisk w korpusie szeregowych zawodowych.