Strona Główna BIP Strona Główna
► JW 4009 Kraków
 

Informujemy, że w 6. BATALIONIE DOWODZENIA W KRAKOWIE występują wolne stanowiska służbowe, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy
i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (
t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 173 ze zm.)


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Jednostka Wojskowa 4009

ul. Ułanów 43

31 – 045 Kraków

tel. 261 – 136 – 652, 261 – 135 – 538, 261 – 135 – 537

www.6bdow.wp.mil.pl


Planowane terminy kwalifikacji w Jednostce Wojskowej 4009 w Krakowie w 2018 roku:

-          12 czerwca 2018 r.;

-          03 lipca 2018 r.;

-          28 sierpnia 2018 r.;

-          18 września 2018 r.;

-          16 października 2018 r.;

-          06 listopada 2018 r.;

-          04 grudnia 2018 r.

 


 

Lista wakatów w JW. 4009 Kraków na dzień 20.05.2017 r.:

 

·         instruktor – sierż./st. sierż./mł. chor. – SW: 54F21;

·         zastępca kierownika kancelarii – sierż./st. sierż./mł. chor. – SW: 54D24/38T26;

·         instruktor – sierż./st. sierż./mł. chor. – SW: 40H21/24E26;

·         zastępca dowódcy plutonu – dowódca drużyny – sierż./st. sierż./mł. chor.– SW: 20B21/38C22;

·         starszy technik – sierż./st. sierż./mł. chor. – SW: 28B34/28B26;

·         dowódca obsługi radiostacji – sierż./st. sierż./mł. chor. – SW: 28B26;

·         technik pododdziału – sierż./st. sierż./mł. chor. – SW: 38T21;

·         dowódca drużyny remontowej – kierownik warsztatu – sierż./st. sierż./mł. chor. – SW: 38T32;

·         dowódca sekcji – dowódca grupy ewakuacji medycznej – kpr./st. kpr./plut. – SW: 40H21.