Strona Główna BIP Strona Główna
► JW 4009 Kraków
 

Informujemy, że w 6 BATALIONIE DOWODZENIA W KRAKOWIE występują wolne stanowiska służbowe w korpusie podoficerów zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy
i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (zawodowych (
t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1726)


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Jednostka Wojskowa 4009

ul. Ułanów 43

31 – 045 Kraków

tel. 261 – 136 – 652, 261 – 135 – 538, 261 – 135 – 537


Kwalifikacje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w Jednostce Wojskowej 4009 Kraków odbywać się będą w 2017 roku w następujących terminach:

-                    11 kwietnia 2017 r. o godz. 08.00;

-                    16 maja 2017 r. o godz. 08.00;

-                    20 czerwca 2017 r. o godz. 08.00;

-                    04 lipca 2017 r. o godz. 08.00;

-                    29 sierpnia 2017 r. o godz. 08.00;

-                    19 września 2017 r. o godz. 08.00;

-                    10 października 2017 r. o godz. 08.00;

-                    14 listopada 2017 r. o godz. 08.00;

-                    05 grudnia 2017 r. o godz. 08.00.


Lista wakatów w JW. 4009 Kraków na dzień 20 marca 2017:

 

·         technik pododdziału – sierż./st. sierż./mł. chor. – SW: 38T21.