Strona Główna BIP Strona Główna
► JW 4009 Kraków
 

Informujemy, że w 6. BATALIONIE DOWODZENIA W KRAKOWIE występują wolne stanowiska służbowe w korpusie podoficerów zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1726 ze zm.)


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Jednostka Wojskowa 4009

ul. Ułanów 43

31 – 045 Kraków

tel. 261 – 136 – 652, 261 – 135 – 538, 261 – 135 – 537

www.6bdow.wp.mil.pl


Kwalifikacje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w Jednostce Wojskowej 4009 Kraków odbywać się będą w następujących terminach:

-                    05 grudnia 2017 r. o godz. 08.00


Lista wakatów w JW. 4009 Kraków na dzień 05.11.2017 r.:

 

  • podoficer sztabowy – sierż./st. sierż./mł. chor.– SW: 38A21;
  • technik pododdziału – sierż./st. sierż./mł. chor. – SW: 38T21 – 2 stanowiska;
  • dowódca obsługi – sierż./st. sierż./mł. chor. – SW: 28D33/28D34;
  • starszy nurek – kpr./st. kpr./plut. – SW: 34A21/24F21 – 2 stanowiska.