Strona Główna BIP Strona Główna
► JW 4009 Kraków
 

Informujemy, że w 6. BATALIONIE DOWODZENIA W KRAKOWIE występują wolne stanowiska służbowe w korpusie podoficerów i szeregowych zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (zawodowych (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1726 ze zm.)


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Jednostka Wojskowa 4009

ul. Ułanów 43

31 – 045 Kraków

tel. 261 – 136 – 652, 261 – 135 – 538, 261 – 135 – 537


Kwalifikacje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w Jednostce Wojskowej 4009 Kraków odbywać się będą w następujących terminach:

-                    16 maja 2017 r. o godz. 08.00;

-                    20 czerwca 2017 r. o godz. 08.00;

-                    04 lipca 2017 r. o godz. 08.00;

-                    29 sierpnia 2017 r. o godz. 08.00;

-                    19 września 2017 r. o godz. 08.00;

-                    10 października 2017 r. o godz. 08.00;

-                    14 listopada 2017 r. o godz. 08.00;

-                    05 grudnia 2017 r. o godz. 08.00


Lista wakatów w JW. 4009 Kraków na dzień 05 maja 2017:

 

·         technik pododdziału – sierż./st. sierż./mł. chor. – SW: 38T21;

·         kierowca – szer./st. szer. – 38T62;

·         zwiadowca – szer./st. szer. – 30A62;

·         obsługa – szer./st. szer. – 32A65.


 

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie niżej wymienionych dokumentów:

·         dowód osobisty, książeczka wojskowa;

·         zaświadczenie lekarskie od lekarza o braku przeciwwskazań do wytężonego wysiłku fizycznego
lub zaświadczenie o zdanym egzaminie z WF;

·         świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (najwyższe wykształcenie);

·         dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia i kwalifikacje;

·         strój sportowy/obuwie sportowe.


Postępowanie kwalifikacyjne obejmować będzie:

·         rozmowę kwalifikacyjną;

·         analizę dokumentów personalnych;

·         sprawdzian ze szkolenia fizycznego: bieg na 3000 m, podciąganie na drążku, skłony w przód oraz bieg wahadłowy 10x10.