Strona Główna BIP Strona Główna
► JW 2423 Żagań
 

Informujemy, że w 34. BRYGADZIE KAWALERII PANCERNEJ W ŻAGANIU występują wolne stanowiska służbowe w korpusie oficerów zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1726 ze zm.).


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Jednostka Wojskowa 2423

ul. Żarska 1

68 – 100 Żagań

tel.261 – 688 – 924


34. Brygada Kawalerii Pancernej w Żaganiu poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów zawodowych na stanowiska zaszeregowane do STE: PODPORUCZNIK/PORUCZNIK w specjalnościach wojskowych SW: 38A01, 38B05, 38T03.

Oficerowie rezerwy zainteresowani służbą w 34. Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu mają możliwość wzięcia udziału w kwalifikacjach celem powołania do zawodowej służby wojskowej
w każdą środę o godz. 07.00.

Kandydat powinien posiadać ze sobą zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawności fizycznej.