Strona Główna BIP Strona Główna
► JW 1517 Czerwieńsk
 

Informujemy, że w 4 PUŁKU PRZECIWLOTNICZYM W CZERWIEŃSKU występują wolne stanowiska służbowe w korpusie podoficerów zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dn. 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1726 ze zm.)


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Jednostka Wojskowa 1517

ul. Składowa 10

66 – 016 CZERWIEŃSK

tel. 261 –  671 – 251


Jednostka wojskowa prowadzi nabór kandydatów na żołnierzy zawodowych do korpusu podoficerów zawodowych. Poszukiwani są ochotnicy w następujących specjalnościach wojskowych.

-         instruktor, SW: 52A21 – sierż./st. sierż./mł. chor.;

-         podoficer sztabowy, SW: 38B28 – sierż./st. sierż./mł. chor.;

-         starszy technik, SW: 22G24/22G23 – sierż./st. sierż./mł. chor.;

-         starszy technik, SW: 28D33/28D34 – sierż./st. sierż./mł. chor.;

-         podoficer sztabowy, SW: 54B21 – sierż./st. sierż./mł. chor. – 2 stanowiska;

-         technik pododdziału, SW: 38T32 – sierż./st. sierż./mł. chor. – 2 stanowiska;

-         dowódca obsługi, SW: 32B24 – sierż./st. sierż./mł. chor. – 7 stanowisk;

-         starszy technik, SW: 32B24 – sierż./st. sierż./mł. chor. – 10 stanowisk;

-         podoficer sztabowy, SW: 28B21/22D21 – sierż./st. sierż./mł. chor.

 


 

Szczegółowe informacje zainteresowani żołnierze rezerwy mogą również uzyskać pod numerami telefonów: 261 – 413 – 219 lub CA MON 41 – 32 – 19
lub osobiście w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Bydgoszczy, ul. Szubińska 1 pok. 9.