Strona Główna BIP Strona Główna
► JW 1328 Bielsko Biała
 

Informujemy, że w 18 BIELSKIM BATALIONIE POWIETRZNODESANTOWYM
W BIELSKO – BIAŁEJ
występują wolne stanowiska służbowe w szeregowych zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dnia
11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (
t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1726).


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Jednostka Wojskowa 1328

ul. Bardowskiego 2

43 – 300 BIELSKO – BIAŁA
tel. 261 – 123 – 432, 261 – 134 – 022


Kwalifikacje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w Jednostce Wojskowej 1328 w Bielsko – Białej odbywać się będą w 2017 roku w następujących terminach:

-                    11 i 25 stycznia 2017 r. godz. 8.00

-                    08 i 22 lutego 2017 r. godz. 8.00,

-                    08 i 22 marca 2017 r. godz. 8.00,

-                    05 i 19 kwietnia 2017 r. godz. 8.00,

-                    10 i 24 maja 2017 r. godz. 8.00,

-                    07 i 21 czerwca 2017 r. godz. 8.00,

-                    06 i 20 września 2017 r. godz. 8.00,

-                    04 i 18 października 2017 r. godz. 8.00,

-                    08 i 22 listopada 2017 r. godz. 8.00,

-                    06 i 20 grudnia 2017 r. godz. 8.00.


Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie niżej wymienionych dokumentów:

·         dowód osobisty, książeczka wojskowa;

·         zaświadczenie lekarskie od lekarza o braku przeciwwskazań do wytężonego wysiłku fizycznego
lub zaświadczenie o zdanym egzaminie z WF;

·         świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (najwyższe wykształcenie);

·         dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia i kwalifikacje;

·         strój sportowy/obuwie sportowe.


Postępowanie kwalifikacyjne obejmować będzie:

·         rozmowę kwalifikacyjną;

·         analizę dokumentów personalnych;

·         sprawdzian ze szkolenia fizycznego: bieg na 3000 m, podciąganie na drążku, skłony w przód oraz bieg wahadłowy 10x10.