Strona Główna BIP Strona Główna
► JW 1190 Bydgoszcz
 

Informujemy, że w 1. BATALIONIE DOWODZENIA I ZABEZPIECZENIA W BYDGOSZCZY występują wolne stanowiska służbowe w korpusie oficerów i podoficerów zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (zawodowych (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1726 ze zm.)


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Jednostka Wojskowa 1190

ul. Powstańców Warszawy 2

85 – 915 BYDGOSZCZ

tel. 261 – 412 – 727, 261 – 412 – 725


Wykaz wakujących stanowisk służbowych przewidzianych dla żołnierzy zawodowych oraz żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych w Jednostce Wojskowej 1190 w Bydgoszczy:

w korpusie podoficerów zawodowych (sierż./st. sierż./ mł. chor.):

- technik pododdziału, SW: 38T21/99Z99, STE: PODOFICER, U: 5/6/7;

- dowódca obsługi, SW: 28B26, STE: PODOFICER, U: 5/6/7;

- dowódca obsługi, SW: 28B26, STE: PODOFICER, U: 5/6/7;

- dowódca aparatowni, SW: 28B33, STE: PODOFICER, U: 5/6/7;

- dowódca aparatowni, SW: 28B33, STE: PODOFICER, U: 5/6/7;

- dowódca aparatowni, SW: 28B33, STE: PODOFICER, U: 5/6/7;

- starszy technik, SW: 28B34/28B26, STE: PODOFICER, U: 5/6/7;

- starszy technik, SW: 28D33/28D34, STE: PODOFICER, U: 5/6/7;

- starszy technik, SW: 28D33/28D34, STE: PODOFICER, U: 5/6/7;

- kierownik stacji, SW: 28B28, STE: PODOFICER, U: 5/6/7;

- dowódca drużyny – kierownik warsztatu, SW: 38T32, STE: PODOFICER, U: 5/6/7;

- kierownik warsztatu, SW: 28T23/28T24, STE: PODOFICER, U: 5/6/7;

- technik pododdziału, SW: 38T21/99Z99, STE: PODOFICER, U:5/6/7.

 

w korpusie oficerów zawodowych:

- zastępca dowódcy zespołu – lekarz, SW: 40A01, STE: PPOR./POR., U: 11/12A.