Strona Główna BIP Strona Główna
► JW 1128 Malbork
 

Informujemy, że w 22. BAZIE LOTNICTWA TAKTYCZNEGO W MALBORKU występują wolne stanowiska służbowe w korpusie oficerów i podoficerów zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy
i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (
Dz. U. z 2016 r., poz. 1726 ze zm.).


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Jednostka Wojskowa 1128

ul. Al. Wojska Polskiego 91

82 – 200 MALBORK

tel. 261 – 536 – 297 oraz 261 – 536 – 249


W 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku występują nieobsadzone niżej wymienione stanowiska służbowe:

 

1.     młodszy lekarz – ppor./por., SW: 40A01;

2.     młodszy asystent – ppor./por., SW: 40A01;

3.     kierownik – por./kpt., SW: 40A01;

4.     kontroler lotniska – ppor./por., SW: 22E02/22E03;

5.     asystent kontrolera lotniska – pdf. st., SW: 22E22/22E24;

6.     asystent kontrolera zbliżania – pdf. st., SW: 22E22/22E24;

7.     kontroler ruchu naziemnego – pdf. st., SW: 22E22/22E24;

8.     szef służby meteorologicznego biura meteorologicznego I kat. – por./kpt., SW: 22F03;

9.     starszy obserwator meteorologiczny – pdf., SW: 22F23;

10.  obserwator meteorologiczny – pdf. mł., SW: 22F21;

11.  oficer rozpoznania – ppor./por., SW: 22C01/28D12;

12.  starszy inżynier – por./kpt., SW: 22J05;

13.  starszy inżynier – por./kpt., SW: 22J10;

14.  technik samolotu – pdf., SW: 22J28;

15.  dowódca klucza technicznego – por./kpt., SW: 22J06;

16.  dowódca klucza technicznego – por./kpt., SW: 22J05;

17.  dowódca klucza technicznego – por./kpt., SW: 22J04;

18.  starszy technik samolotu – pdf., SW: 22J38;

19.  starszy inżynier – por./kpt., SW: 22J01/22J06;

20.  dowódca klucza technicznego – por./kpt., SW: 22J05;

21.  dowódca klucza technicznego – por./kpt., SW: 22J04;

22.  starszy technik – pdf., SW: 22J24;

23.  dowódca klucza – por./kpt., SW: 22J06/22J10;

24.  inżynier – ppor./por., SW: 22H01;

25.  starszy technik – pdf., SW: 22G24;

26.  technik – pdf., SW: 22G24;

27.  dowódca obsługi – pdf., SW: 28B26;

28.  dowódca kompanii – por./kpt., SW: 38D01;

29.  dowódca kompanii – por./kpt., SW: 38A01;

30.  szef służby – por./kpt., SW: 38B04.