Strona Główna BIP Strona Główna
► JW 5699 Przasnysz
 

Informujemy, że w 2 OŚRODKU RADIOELEKTRONICZNYM W PRZASNYSZU występują wolne stanowiska służbowe w korpusie szeregowych zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dn. 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1726 ze zm.)


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Jednostka Wojskowa 5699

ul. Makowska 1

06 – 300 PRZASNYSZ

tel. 261 – 371 – 191


Kwalifikacje kandydatów do zawodowej służby wojskowej odbywać się będą w każdym tygodniu w poniedziałek lub środę (po wcześniejszych ustaleniach).

 


Jednostka wojskowa prowadzi nabór kandydatów na żołnierzy zawodowych do korpusu szeregowych zawodowych. Poszukiwani są ochotnicy w specjalnościach wojskowych:

-        kierowca – elektromechanik, SW: 38T64/28B70;

-        elektromechanik, SW: 34T64;

-        młodszy mechanik, SW: 38T75

 

Zgłaszani kandydaci muszą posiadać specjalność wojskową zgodną z wymaganą
na stanowisku.


 

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie niżej wymienionych dokumentów:

·         dowód osobisty, książeczka wojskowa;

·         zaświadczenie lekarskie od lekarza o braku przeciwwskazań do wytężonego wysiłku fizycznego lub zaświadczenie o zdanym egzaminie z WF;

·         zaświadczenie o odbyciu służby przygotowawczej, kopia kontraktu NSR, zaświadczenie o odbytych ćwiczeniach rotacyjnych;

·         świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (najwyższe wykształcenie);

·         dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia i kwalifikacje;

·         strój sportowy/obuwie sportowe.


Postępowanie kwalifikacyjne obejmować będzie:

·         rozmowę kwalifikacyjną;

·         analizę dokumentów personalnych;

·         sprawdzian ze szkolenia fizycznego: bieg na 3000 m, podciąganie na drążku, skłony w przód oraz bieg wahadłowy 10x10.


Szczegółowe informacje zainteresowani żołnierze rezerwy mogą również uzyskać pod numerami telefonów: 261 – 413 – 219 lub osobiście w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Bydgoszczy, ul. Szubińska 1 pok. 9.