Strona Główna BIP Strona Główna
► JW 4391 Tomaszów Mazowiecki
 

Informujemy, że w 7. BATALIONIE KAWALERII POWIETRZNEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM występują wolne stanowiska służbowe w korpusie szeregowych zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dniu 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1726 ze zm.).


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Jednostka Wojskowa 4391

ul. Piłsudskiego 72

97 – 200 Tomaszów Mazowiecki

tel.: 261 – 167 – 714


Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej odbędą się w dniach:

 

08 grudnia 2017 r. o godz. 08.30;

 


Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie przez kandydata niżej wymienionych dokumentów:

§  dokument tożsamości – książeczka wojskowa;

§  dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia i kwalifikacje;

§  zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu
z wychowania fizycznego;

§  świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (najwyższe wykształcenie);

§  strój sportowy/obuwie sportowe.

§  przybory piśmienniczea


Kwalifikacje odbywać się będą w dwóch etapach:

-         Etap I – rozmowa kwalifikacyjna, na której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty, ukończone kursy i posiadane wykształcenie;

-         Etap II – sprawdzian sprawności fizycznej (celem przystąpienia do sprawdzianu kandydat musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uczestnictwa w sprawdzianie).