Strona Główna BIP Strona Główna
► JW 4686 Kraków
 

Informujemy, że w 6. BATALIONIE LOGISTYCZNYM W KRAKOWIE nie występują obecnie wolne stanowiska służbowe, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy
i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (
t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1726 ze zm.).


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Jednostka Wojskowa 4686

ul. Głowackiego 11

30 – 901 Kraków

tel. 261 – 134 – 455, 261 – 134 – 022


Jednocześnie informujemy, że w Jednostce Wojskowej 4686 w Krakowie przeprowadzone będą kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej i NSR w następujących terminach:

 

-                    08 listopada 2017 r. godz. 8.00,

-                    13 grudnia 2017 r. godz. 8.00.

 Informujemy, że na chwilę obecną nie występują wolne stanowiska służbowe dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej.