Strona Główna BIP Strona Główna
► JW 4686 Kraków
 

Informujemy, że w 6. BATALIONIE LOGISTYCZNYM W KRAKOWIE występują wolne stanowiska służbowe, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 173 ze zm.).


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Jednostka Wojskowa 4686

ul. Głowackiego 11

30 – 901 Kraków

tel. 261 – 134 – 455, 261 – 134 – 022

www.6blog.wp.mil.pl (zakładka „dołącz do nas”)


Planowane terminy kwalifikacji w Jednostce Wojskowej 4686 w Krakowie w 2018 roku:

 

-          09 maja 2018 r.;

-          13 czerwca 2018 r.;

-          12 września 2018 r.;

-          10 października 2018 r.;

-          07 listopada 2018 r.;

-          12 grudnia 2018 r.

 

W celu właściwego doboru kandydatów kandydaci na kwalifikacje powinni posiadać ze sobą kserokopię ostatniej opinii służbowej.