Strona Główna BIP Strona Główna
► JW 4686 Kraków
 

Informujemy, że w 6 BATALIONIE LOGISTYCZNYM W KRAKOWIE występują wolne stanowiska służbowe w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1726 ze zm.).


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Jednostka Wojskowa 4686

ul. Głowackiego 11

30 – 901 Kraków

tel. 261 – 134 – 455, 261 – 134 – 022


Kwalifikacje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w Jednostce Wojskowej 4686 w Krakowie odbywać się będą w 2017 roku w następujących terminach:

-                    12 kwietnia 2017 r. godz. 8.00,

-                    10 maja 2017 r. godz. 8.00,

-                    14 czerwca 2017 r. godz. 8.00,

-                    13 września 2017 r. godz. 8.00,

-                    11 października 2017 r. godz. 8.00,

-                    08 listopada 2017 r. godz. 8.00,

-                    13 grudnia 2017 r. godz. 8.00.

 

W celu właściwego doboru kandydatów kierowani na kwalifikacje powinni posiadać ze sobą kserokopie ostatniej opinii służbowej.


Wykaz wakujących stanowisk służbowych w JW. 4686 w Krakowie:

 

·         podoficer sztabowy SW: 54B21/99Z99 – sierż./st. sierż./mł. chor.;

·         podoficer sztabowy SW: 38A22 – sierż./st. sierż./mł. chor.;

·         szef kompanii – dowódca drużyny SW: 38A21/99Z99 – chor./st. chor./st. chor. szt.;

·         dowódca plutonu SW: 38B23 – chor./st. chor./st. chor. szt.;

·         zastępca kierownika kancelarii  SW: 54D24– sierż./st. sierż./mł. chor.

·         układacz spadochronów SW: 20C65


Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie niżej wymienionych dokumentów:

·         dowód osobisty, książeczka wojskowa;

·         zaświadczenie lekarskie od lekarza o braku przeciwwskazań do wytężonego wysiłku fizycznego
lub zaświadczenie o zdanym egzaminie z WF;

·         świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (najwyższe wykształcenie);

·         dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia i kwalifikacje;

·         strój sportowy/obuwie sportowe.


Postępowanie kwalifikacyjne obejmować będzie:

·         rozmowę kwalifikacyjną;

·         analizę dokumentów personalnych;

·         sprawdzian ze szkolenia fizycznego: bieg na 3000 m, podciąganie na drążku, skłony w przód oraz bieg wahadłowy 10x10.