Strona Główna BIP Strona Główna
► JW 4495 Kraków
 

Informujemy, że w 16 BATALIONIE POWIETRZNODESANTOWYM w KRAKOWIE występują wolne stanowiska służbowe w szeregowych zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby,
o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (
t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1726 ze zm.).


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Jednostka Wojskowa 4495

ul. Wrocławska 82

30 – 901 Kraków

tel. 261 – 134 – 602


Kwalifikacje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w Jednostce Wojskowej 4495 w Krakowie odbywać się będą w 2017 roku w następujących terminach:

-                    11 i 25 kwietnia 2017 r. godz. 8.00,

-                    09 i 23 maja 2017 r. godz. 8.00,

-                    13 i 27 czerwca 2017 r. godz. 8.00,

-                    12 i 26 września 2017 r. godz. 8.00,

-                    10 i 24 października 2017 r. godz. 8.00,

-                    14 i 28 listopada 2017 r. godz. 8.00,

-                    05 i 12 grudnia 2017 r. godz. 8.00.


LISTA POTRZEB (WAKATÓW) – stan na dzień 20 marca 2017 roku

 


Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie niżej wymienionych dokumentów:

·            dowód osobisty, książeczka wojskowa;

·            zaświadczenie lekarskie od lekarza o braku przeciwwskazań do wytężonego wysiłku fizycznego
lub zaświadczenie o zdanym egzaminie z WF;

·            świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (najwyższe wykształcenie);

·            dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia i kwalifikacje;

·           strój sportowy/obuwie sportowe.


Postępowanie kwalifikacyjne obejmować będzie:

·            rozmowę kwalifikacyjną;

·            analizę dokumentów personalnych

sprawdzian ze szkolenia fizycznego: bieg na 3000 m, podciąganie na drążku, skłony w przód oraz bieg wahadłowy 10x10.

·