Strona Główna BIP Strona Główna
► JW 4495 Kraków
 

Informujemy, że w 16. BATALIONIE POWIETRZNODESANTOWYM W KRAKOWIE występują wolne stanowiska służbowe, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy
i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (
t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1726 ze zm.).


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Jednostka Wojskowa 4495

ul. Wrocławska 82

30 – 901 Kraków

tel. 261 – 134 – 602

 16bpd.wp.mil.pl


Kwalifikacje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w Jednostce Wojskowej 4495 w Krakowie odbywać się będą w 2018 roku w następujących terminach:

-                    16 i 30 stycznia 2018 r. godz. 8.00,

-                    20 lutego 2018 r. godz. 8.00,

-                    20 marca 2018 r. godz. 8.00,

-                    17 kwietnia 2018 r. godz. 8.00,

-                    08 i 22 maja 2018 r. godz. 8.00,

-                    19 czerwca 2018 r. godz. 8.00,

-                    11 i 25 września 2018 r. godz. 8.00,

-                    09 października 2018 r. godz. 8.00,

-                    13 listopada 2018 r. godz. 8.00,

-                    11 grudnia 2018 r. godz. 8.00.