Strona Główna BIP Strona Główna
► JW 4495 Kraków
 

Informujemy, że w 16. BATALIONIE POWIETRZNODESANTOWYM w KRAKOWIE występują wolne stanowiska służbowe w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r.
o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (
t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1726 ze zm.).


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Jednostka Wojskowa 4495

ul. Wrocławska 82

30 – 901 Kraków

tel. 261 – 134 – 602


Kwalifikacje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w Jednostce Wojskowej 4495 w Krakowie odbywać się będą w 2017 roku w następujących terminach:

-                    09 i 23 maja 2017 r. godz. 8.00,

-                    13 i 27 czerwca 2017 r. godz. 8.00,

-                    12 i 26 września 2017 r. godz. 8.00,

-                    10 i 24 października 2017 r. godz. 8.00,

-                    14 i 28 listopada 2017 r. godz. 8.00,

-                    05 i 12 grudnia 2017 r. godz. 8.00.


Wykaz wakujących stanowisk służbowych w JW. 4495 w Krakowie: