Strona Główna BIP Strona Główna
TEREN ADMINISTROWANY
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend Uzupełnień (Dz.U. Nr 41 poz. 242)
z dniem 31.12.2010 r.
zniesiona została Wojskowa Komenda Uzupełnień w Świeciu.
Dotychczasowy obszar administrowany przez WKU Świecie od dnia 1 stycznia 2011r. przekazany został dla WKU w Bydgoszczy i WKU w Grudziądzu.
W wyniku tego terytorialny zasięg działania Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bydgoszczy powiększony został o teren powiatów Tucholskiego i Sępoleńskiego.
WKU w Bydgoszczy została także następcą prawnym zniesionej WKU w Świeciu.

Nowy terytorialny zasięg działania WKU w Bydgoszczy,
obowiązujący od dnia 1 stycznia 2011 r.


MIASTO BYDGOSZCZ

POWIAT BYDGOSKI  

POWIAT NAKIELSKI 

POWIAT SĘPOLEŃSKI POWIAT TUCHOLSKI