Strona Główna BIP Strona Główna
PRZYDZIAŁY MOBILIZACYJNE - INFORMACJE
 

INFORMACJE PODSTAWOWE DLA ŻOŁNIERZY REZERWY POSIADAJĄCYCH KARTĘ MOBILIZACYJNĄ

Żołnierz rezerwy posiadający nadany przydział mobilizacyjny zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (tekst jednolity) Dz.U.z 2017 r. poz. 1430 ze zm. są zobowiązani do zgłaszania wojskowym komendantom uzupełnień zmian imienia, nazwiska, wykształcenia i zawodu, oraz miejsca pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące lub adresu do korespondencji, a także wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż sześć miesięcy oraz powrotu z tego wyjazdu.